• Website General

 • MENŢIUNI LEGALE

  Accesul la prezentul site precum si folosirea lui sunt permise numai in concordanta cu termenii si conditiile de mai jos si cu legea 667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulaţie a acestor date. Acest site este conceput in limba romana, pentru persoanele cu resedinta in Romania. La accesarea site-ului sunteti de acord ca la toate aspectele aparute din sau legate de utilizarea si continutul acestui site sa se aplice legislatia din Romania. Acest site a fost dezvoltat pentru societatea L'Oréal (reprezentata in Romania prin SC L'Oreal Romania SRL, C Floreasca 169A, corp A, et.6, CIF: RO9638038, J40/ 6064/1997), acţionând pentru Divizia de Produse pentru Publicul Larg din cadrul L'Oréal şi marca sa L'Oréal Paris © L'Oréal 2007, toate drepturile rezervate.

  Directori Comunicare: 
  Hugues Demont - Director Internet & CRM L'Oréal Paris International
  Fabrice Guyon - Marketing Relaţional şi Internet Franţa

  Concepere şi realizare: R/GA, www.rga.com

  L'Oréal Paris vă mulţumeşte pentru vizitarea acestui site de Internet (denumit în cele ce urmează "Site"), ce poate fi accesat la următoarea adresă www.lorealparis.ro.

  Accesând Site-ul, vizitatorul Site-ului (denumit în continuare "Utilizator") se obligă să respecte şi să se conformeze condiţiilor de utilizare, astfel cum sunt ele definite mai jos:

  1. Drepturi de proprietate intelectuală şi industrială cu privire la acest site
  2. Date personale
  3. Utilizarea Site-ului
  4. Modificarea informării

 • DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ CU PRIVIRE LA ACEST SITE

  Accesând Site-ul, Utilizatorului i se acordă o licenţă de utilizare limitată a Site-ului respectiv. Această licenţă îi conferă Utilizatorului un drept de utilizare limitat, neexclusiv şi numai pentru uzul său propriu, asupra conţinutului Site-ului. De aceea, Utilizatorului nu îi este acordat decât un drept de reprezentare a Site-ului, pentru un ecran monopost.

  Site-ul este o operă intelectuală protejată de dreptul proprietăţii intelectuale. Site-ul şi fiecare dintre elementele care îl compun (cum ar fi mărcile, siglele, fotografiile, imaginile, ilustraţiile, textele, videoclipurile...) sunt proprietatea exclusivă a L'Oréal Paris, singura entitate abilitată să utilizeze drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile de publicitate aferente acestora, aceasta neacordând nicio licenţă, niciun alt drept decât acela de a consulta Site-ul.

  Reproducerea oricăror documente publicate pe site este permisă numai în scopuri exclusive de informare pentru o utilizare strict personală şi privată. Orice reproducere sau reprezentare, integrală sau parţială, a site-ului sau a oricăruia dintre elementele care îl compun, indiferent pe ce suport şi indiferent sub ce formă, în alte scopuri, în special comerciale, este interzisă în mod expres.

  Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă: L'Oréal Paris - Calea Floreasca 169A, corp A, et. 6, Bucuresti. Orice utilizare neautorizată constituie o contrafacere sancţionată penal.

 • DATE PERSONALE

  Compania L'Oréal Romania este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand numarul de notificare 331. L'Oréal Paris ar putea fi în situaţia de a culege date personale referitoare la Utilizator. Conform prevederilor legislaţiei din România, utilizatorul este informat că dispune de dreptul de informare, dreptul de a accesa şi/sau rectifica datele cu caracter personal ce îi sunt procesate, dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza unor motive justificate şi temeinice, conform prevederilor legale relevante, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru a-şi exercita acest drept, Utilizatorul trebuie să trimită o scrisoare la următoarea adresă: L'Oréal Paris - Calea Floreasca 169A, corp A, et. 6, sect. 1, Bucureşti.

  Sub rezerva obţinerii consimţământului său prealabil, L'Oréal Paris va putea să îi adreseze Utilizatorului informări directe prin email.

  De asemenea, sub rezerva obţinerii consimţământului său prealabil, L'Oréal Paris va putea fi determinată să transfere aceste date referitoare la Utilizator către partenerii săi.

  Sunteti de acord ca L'Oreal Romania sa exporte informatiile dumneavoastra în orice ţară, conform necesităţilor operaţionale, chiar dacă legile privind confidenţialitatea ale statului respectiv sunt mai slabe sau diferite de legislaţia omologă din ţara dumneavoastră.

 • UTILIZAREA SITE-ULUI

  a. Utilizarea conţinutului Site-ului
  L'Oréal Paris face eforturi să menţină actualizat conţinutul Site-ului şi să le ofere Utilizatorilor informaţii exacte. Totuşi, L'Oréal Paris nu poate garanta exactitatea, precizia sau exhaustivitatea datelor care se găsesc pe Site. De aceea, L'Oréal Paris îşi declină orice răspundere pentru orice inexactitate sau omisiune în legătură cu datele aflate pe Site, precum şi pentru toate prejudiciile rezultate din pătrunderea frauduloasă a unui terţ care a efectuat o modificare a datelor respective.
  Orice eroare sau omisiune va trebui anunţată la următoarea adresă: L'Oréal Paris - Calea Floreasca 169 A, corp A, et. 6, sect. 1, Bucureşti.
  b. Accesul la Site
  L'Oréal Paris face eforturi să menţină Site-ul accesibil, însă fără a-şi asuma vreo obligaţie în acest sens. Precizăm că, în vederea întreţinerii, actualizării şi pentru orice alte motive în special de ordin tehnic, accesul la Site va putea fi întrerupt. L'Oréal Paris nu este în niciun caz răspunzătoare pentru aceste întreruperi şi pentru consecinţele ce pot rezulta din acestea pentru Utilizator.
  c. Link-urile hipertext aplicate în Site
  Link-urile hipertext aplicate în Site pot conduce Utilizatorul pe site-urile diferiţilor parteneri. Precizăm că L'Oréal Paris nu a verificat toate site-urile ce ar putea fi legate de Site-ul său, conţinutul lor şi informaţiile prezente în ele şi, prin urmare, îşi declină orice răspundere cu privire la conţinutul, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile pe aceste site-uri şi cu privire la utilizarea pe care le-o dă Utilizatorul. Intrarea de către Utilizator pe aceste site-uri se face pe răspunderea sa exclusivă.
  Crearea de link-uri hipertext către Site nu poate fi făcută decât cu acordul scris şi prealabil al L'Oréal Paris. Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă: L'Oréal Paris -Calea Floreasca 169A, corp A, et. 6, sect, 1, Bucureşti. Orice utilizare neautorizată constituie o contrafacere sancţionată penal.
  d. Cookies-urile
  Site-ul www.lorealparis.fr foloseşte cookies. Cookies-urile sunt mici fişiere informatice create în calculatorul Utilizatorului cu unicul scop de a facilita navigarea sa pe Site şi de a personaliza serviciul care îi este propus. Pentru a beneficia de toate funcţionalităţile Site-ului, este de preferat să configuraţi browserul astfel încât să accepte cookies. Cookies-urile site-ului nu conţin date prin care să puteţi fi identificat personal şi sunt concepute pentru a fi utilizate numai de L’Oréal Paris. Vă informăm că puteţi să vă opuneţi înregistrării acestor "cookies"configurându-vă calculatorul dumneavoastră potrivit modalităţilor detaliate pe site-ul www.cnil.fr.
  e. Utilizarea sfaturilor date pe Site
  Pe Site sunt puse la dispoziţia Utilizatorului aplicaţii informatice de diagnostic online şi ghiduri ce conţin sfaturi legate de frumuseţe pentru ca acesta să poată obţine sfaturi în materie de diagnostic de frumuseţe.
  Această punere la dispoziţie nu atrage după sine transferul niciunui drept de proprietate ataşată Aplicaţiilor. Utilizatorului i se acordă doar o licenţă de utilizare a acestor Aplicaţii, în mod neexclusiv şi pentru propriul său uz privat. De aceea, Utilizatorului îi este interzis (i) să copieze sau să reproducă, integral sau parţial, Aplicaţiile prin orice mijloc şi pe orice suport, existent sau viitor, (ii) să traducă Aplicaţiile în orice alt limbaj sau limbă, (iii) să adapteze Aplicaţiile.
  L'Oréal Paris nu poate fi trasă la răspundere pentru consecinţele, directe sau indirecte, şi/sau pentru vreun prejudiciu care ar putea afecta ca urmare a caracterului defectuos al Aplicaţiilor sau a pirateriei acestora.
  Pe de altă parte, L'Oréal Paris nu îşi asumă nicio obligaţie de rezultat, ci doar de mijloace în ceea ce priveşte sfaturile ce îi vor fi date Utilizatorului. L'Oréal Paris nu oferă nicio garanţie explicită sau implicită şi nu îşi asumă răspunderea referitoare la utilizarea acestor sfaturi şi a produselor recomandate. Acestea sunt date numai orientativ şi trebuie confirmate de profesionişti. Pentru orice informaţii suplimentare şi/sau întrebări, Utilizatorul poate scrie la următoarea adresă: L'Oréal Paris - Calea Floreasca 169A, corp A, et. 6, sect. 1, Bucuresti.

 • MODIFICAREA INFORMĂRII

  L'Oréal Paris îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezenta informare pentru utilizarea Site-ului, în special pentru a respecta orice nouă reglementare sau legislaţie sau pentru a îmbunătăţi consultarea Site-ului de către Utilizator. Orice modificare de utilizare a Site-ului va fi inclusă în prezenta informare şi va fi considerată a fi acceptată fără rezerve de orice Utilizator care îl accesează ulterior publicării sale online.
  Prezentele condiţii sunt reglementate de dreptul roman. Instanţele din Romania sunt competente teritorial să fie sesizate cu orice litigiu aferent utilizării Site-ului.